SZPITAL KLINICZNY IM. KS. ANNY MAZOWIECKIEJ

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej

1. Rejestry medyczne:
- księga główna przyjęć i wypisów;
- księga porad ambulatoryjnych;
- księga odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych udzielanych w Izbie Przyjęć;
- lista oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego;
- księga noworodków.

2. Pozostałe rejestry:
- rejestr postępowań o zamówienie publiczne;
- rejestr umów;
- rejestr umów na badania kliniczne;
- rejestr zarządzeń dyrektora szpitala;
- rejestr zapotrzebowań;
- rejestr Zapotrzebowań, „Umów-Zleceń” i Zamówień Działu Technicznego;
- rejestr zakupów, do których nie stosuje się ustawy Pzp;
- rejestr postępowań o udzielenie zamówienia;
- rejestr Zamówień wysyłanych do Wykonawców.

Dział spraw Pracowniczych i Szkoleń prowadzi sprawy pracownicze, które nie podlegają udostępnieniu z uwagi na ustawę z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926).
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje: Magdalena Gałczyńska adres e-mail: rzecznikprasowy@szpitalkarowa.pl, ul. Karowa 2, p. 13, 00-315 Warszawa, tel. (22) 59 66 418
Informację wprowadziła: Magdalena Gałczyńska
Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2015/01/08 09:22:21
Redaktor: Administrator