SZPITAL KLINICZNY IM. KS. ANNY MAZOWIECKIEJ

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Tryb składania skarg i wniosków


Skargę lub wniosek może złożyć pacjent lub osoba upoważniona przez niego.

Skarga lub wniosek mogą być złożone ustnie, telefonicznie, pisemnie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rzecznik@szpitalkarowa.pl.

Skarga powinna wpłynąć do sekretariatu Dyrektora Szpitala (p. 10) lub do  Specjalisty ds. Praw Pacjenta (p. 13).

Skarga w formie pisemnej, oprócz danych osobowych i adresowych skarżącego, powinna zawierać opis okoliczności zdarzenia, którego dotyczy.

Skargi rozpatrywane są przez zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa.

Na skargi pisemne skarżący otrzymuje odpowiedź na piśmie w czasie 14 dni od daty wpłynięcia skargi.

Wnioski i skargi ustne bądź telefoniczne załatwiane są na bieżąco.

Skarga może być złożona za pośrednictwem „Zeszytu Uwag”, który znajduje się w każdym oddziale w miejscu dostępnym dla pacjentek. W „Zeszycie Uwag” pacjentka może wpisać swoje spostrzeżenia dotyczące pracy personelu, zarówno pozytywne jak i negatywne.

Swoje uwagi do pracy personelu pacjentka może również złożyć anonimowo poprzez wypełnienie „Karty Satysfakcji Pacjenta”. Karty prowadzone są we wszystkich oddziałach Szpitala.

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje: Magdalena Gałczyńska adres e-mail: rzecznikprasowy@szpitalkarowa.pl, ul. Karowa 2, p. 13, 00-315 Warszawa, tel. (22) 59 66 418
Informację wprowadziła: Magdalena Gałczyńska
Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2011/01/28 10:29:25
Redaktor: Administrator